BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir.

MUHASEBE DENETİMİ

YASAL DENETİM

FAALİYET DENETİMİ

UYGUNLUK DENETİMİ

İÇ DENETİM

MALİ ANALİZ VE DEĞERLEME