Emekli Aylığına Vergi Borcu Nedeniyle Tekrar Haciz Konulması

Danıştay 9. Dairesi
Tarih    : 21.04.2016
Esas No : 2016/3432
Karar No  : 2016/3039

5510 s. SSGSS K. Md. 93

MAHKEMENİN DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARI SONRASI EMEKLİ AYLIĞINA VERGİ BORCU NEDENİYLE TEKRAR HACİZ KONULMASI

Vergi Mahkemesince, davalı vergi dairesinin haczin kaldırıldığına yönelik beyanı esas alınarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş olmakla birlikte, karar tarihinden yedi gün sonra vergi dairesince aynı borç nedeniyle aynı banka hesabına tekrar konulan haciz, dava konusu ihtilafın devamı niteliğinde olduğundan, Vergi Mahkemesince bu husus gözetilerek işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği hk.

İstemin Özeti: Davacının Vakıflar Bankası (…) Şubesinde bulunan (…) no.lu emekli maaş hesabına uygulanan haczin kaldırılması istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Vergi Mahkemesinin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Karar: Uyuşmazlıkta, davacının Vakıflar Bankası (…) Şubesinde bulunan (…) no.lu emekli maaş hesabına uygulanan haczin kaldırılması istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı” başlıklı 93. maddesinde, bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin devir ve temlik edilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerinin 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesine ilişkin taleplerin borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedileceği hükmü yer almaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

686 Yorumlar

 1. casio diyor

  d

 2. mbt diyor

  d

 3. ETIAS diyor

  d

 4. viagra diyor

  d

 5. esta diyor

  d

 6. Nom diyor

  d

 7. Nom diyor

  d

 8. Nom diyor

  d

 9. kevin diyor

  d

 10. Games diyor

  d

 11. cialis diyor

  d

 12. sites diyor

  d

 13. ca kho diyor

  d

 14. Alberthycle diyor

  d

 15. StephenDuP diyor

  d

 16. TerenceQuany diyor

  d

 17. MathewGes diyor

  d

 18. DavidShire diyor

  d

 19. Robertknive diyor

  d

 20. Everettblugs diyor

  d

 21. Arty Joviano diyor

  d

 22. Maria Escobarf diyor

  d

 23. Petertic diyor

  d

 24. Maria Caniobu diyor

  d

 25. Andy Pablobo diyor

  d

 26. BrianLiava diyor

  d

 27. viagra diyor

  d

 28. WayneGor diyor

  d

 29. LeonardAdofe diyor

  d

 30. WayneGor diyor

  d

 31. HectorQuese diyor

  d

 32. HectorQuese diyor

  d

 33. HectorQuese diyor

  d

 34. HectorQuese diyor

  d

 35. HectorQuese diyor

  d

 36. HectorQuese diyor

  d

 37. HerbertUrget diyor

  d

 38. HerbertUrget diyor

  d

 39. HerbertUrget diyor

  d

 40. HerbertUrget diyor

  d

 41. HerbertUrget diyor

  d

 42. HerbertUrget diyor

  d

 43. HerbertUrget diyor

  d

 44. HerbertUrget diyor

  d

 45. HerbertUrget diyor

  d

 46. HerbertUrget diyor

  d

 47. HerbertUrget diyor

  d

 48. HerbertUrget diyor

  d

 49. Stacyevisp diyor

  d

 50. Stacyevisp diyor

  d

 51. Stacyevisp diyor

  d

 52. Stacyevisp diyor

  d

 53. Stacyevisp diyor

  d

 54. Stacyevisp diyor

  d

 55. Stacyevisp diyor

  d

 56. WayneVax diyor

  d

 57. WayneVax diyor

  d

 58. WayneVax diyor

  d

 59. WayneGor diyor

  d

 60. WayneVax diyor

  d

 61. WayneVax diyor

  d

 62. WayneVax diyor

  d

 63. WayneVax diyor

  d

 64. WayneVax diyor

  d

 65. WayneVax diyor

  d

 66. WayneVax diyor

  d

 67. WayneVax diyor

  d

 68. WayneVax diyor

  d

 69. WayneVax diyor

  d

 70. WayneVax diyor

  d

 71. WayneVax diyor

  d

 72. WayneVax diyor

  d

 73. WayneVax diyor

  d

 74. WayneVax diyor

  d

 75. WayneGor diyor

  d

 76. WayneVax diyor

  d

 77. WayneVax diyor

  d

 78. WayneVax diyor

  d

 79. WayneVax diyor

  d

 80. WayneVax diyor

  d

 81. WayneVax diyor

  d

 82. WayneVax diyor

  d

 83. WayneVax diyor

  d

 84. WayneVax diyor

  d

 85. WayneVax diyor

  d

 86. WayneVax diyor

  d

 87. WayneVax diyor

  d

 88. WayneVax diyor

  d

 89. WayneVax diyor

  d

 90. WayneVax diyor

  d

 91. Robertdiz diyor

  d

 92. Robertdiz diyor

  d

 93. Robertdiz diyor

  d

 94. Robertdiz diyor

  d

 95. cialis diyor

  d

 96. Poiluef diyor

  d

 97. Poiluef diyor

  d

 98. Poiluef diyor

  d

 99. Poiluef diyor

  d

 100. Poiluef diyor

  d

 101. Poiluef diyor

  d

 102. Poiluef diyor

  d

 103. Poiluef diyor

  d

 104. Poiluef diyor

  d

 105. Poiluef diyor

  d

 106. Poiluef diyor

  d

 107. Poiluef diyor

  d

 108. Poiluef diyor

  d

 109. Poiluef diyor

  d

 110. Poiluef diyor

  d

 111. Poiluef diyor

  d

 112. Arturoguect diyor

  d

 113. Jimmyrok diyor

  d

 114. Harrylal diyor

  d

 115. Harrylal diyor

  d

 116. Harrylal diyor

  d

 117. aralen diyor

  d

 118. BradleyAgody diyor

  d

 119. BradleyAgody diyor

  d

 120. BradleyAgody diyor

  d

 121. BradleyAgody diyor

  d

 122. BradleyAgody diyor

  d

 123. BradleyAgody diyor

  d

 124. BradleyAgody diyor

  d

 125. BradleyAgody diyor

  d

 126. EstherInviz diyor

  d

 127. EstherInviz diyor

  d

 128. Mathewgus diyor

  d

 129. Mathewgus diyor

  d

 130. AndrewStigh diyor

  d

 131. AndrewStigh diyor

  d

 132. Robertsnowl diyor

  d

 133. Robertsnowl diyor

  d

 134. EstherInviz diyor

  d

 135. RichardErecy diyor

  d

 136. RichardErecy diyor

  d

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.